Riktlinjer för att skydda din integritet

Integritetspolicy för LendLink AB

Uppdaterad 2018-05-23

LendLink värnar om din integritet och respekterar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta regler.

LendLink AB (org. nr 5556951- 4424) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy, oaktat om insamlingen sker direkt genom LendLink eller, som så skulle vara fallet genom något av LendLink AB:s hel- eller delägda dotterbolag.

Genom din registrering av dig själv på www.lendlink.se eller någon annan av LendLinks hemsidor eller plattformar samtycker du till att LendLink behandlar dina personuppgifter i enlighet med följande villkor.

Det betyder att din anonymitet är viktig för oss. Därför är vi noggranna med säkerheten kring de personuppgifter som vi får tillgång till när du registrerar dig.

Din integritet

Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi på LendLink värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet, till exempel personuppgiftslagen. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

LendLink hantera all personlig information med stor försiktighet.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

LendLink behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Vissa uppgifter är vi också skyldiga att lämna till olika myndigheter. Vi kan även använda de uppgifter vi har om dig för att lämna relevant information om och marknadsföring av våra egna, och särskilt utvalda samarbetspartners varor och tjänster. När personuppgifter lämnas ut för behandling för LendLinks räkning görs det enligt särskilt avtal med sekretessåtagande.
När en person som inte är kund hos oss sedan tidigare ansöker om någon av våra tjänster och får ett avslag, sparas uppgifter om personen under en begränsad tid

Det betyder att vi kan använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte. Kanske får du ett nyhetsbrev… men vi lämnar inte ut dina uppgifter om det inte är på order av lagen. I det stora hela så använder vi dina uppgifter för att göra din vistelse hos oss så trevlig.

Rätt att begära registerutdrag

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som LendLink behandlar. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga, eller att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.
En begäran om registerutdrag eller spärr mot direktmarknadsföring ska vara undertecknad och skickas per post till LendLink AB, Mörbyleden 22, 18232 Danderyd.

Det betyder att vi är väldigt noggranna med säkerheten kring dina uppgifter. En gång per år har du rätt att se  de uppgifter vi lagrat från dig. Om du vill att vi slutar samla in dina uppgifter eller om det är något som inte stämmer kan du alltid  höra av dig till oss.