Säkra investeringar?

Det finns inga riskfria placeringar, aktier eller räntefonder, inte heller kontanter eller bankkonton är utan risk. Om inflationen är högre än bankräntan minskar pengarnas värde.

Visst finns det risker med att låna ut pengar till andra människor, även om risknivån är förhållandevis låg till avkastningen. Saker och ting kan hända som gör att en låntagare kan ha svårt att betala tillbaka enligt sin avbetalningsplan. Därför är det viktigt för dig att veta vad vi gör för att minska risken och vad du själv kan göra för att påverka risken men med fortsatt möjlighet till god avkastning.

Vårt ansvar

Spridning

Den risk du tar är att en låntagare av någon anledning inte kan betala tillbaka sitt lån som det var tänkt. Därför är det mest centrala när du lånar ut pengar till andra att du inte lånar ut för stor andel till en enskild låntagare. Vi har därför satt in en spärr i vår plattform som begränsar privatpersoner att inte låna ut mer än 10% av sin totala låneportfölj till en och samma låntagare.

Kreditbedömning

Vi accepterar endast låntagare med god kreditvärdighet, dels enligt vår egna bedömning samt genom CreditSafe, som en oberoende tredje part. Genom kreditupplysning och kreditbetyg från CreditSafe tillsammans med ekonomisk information gör vi en egen bedömning för att så bra som möjligt avgöra om låntagaren har råd med lånet utifrån sin ekonomiska situation. 

Säker mötesplats

Sist men absolut inte minst, en säker marknadsplats för själva låneförmedlingen. Tiden vi lagt ned på vår plattform och säkerhet har resulterat i något vi är väldigt stolta över, i praktiken något av ett digitalt ”Fort Knox”. Under huven på plattformen sitter den bästa tekniken vi kunde hitta på marknaden.

Vad kan du påverka?

Minska din risk

Genom att sprida ut dina pengar på flera låntagare minskar du risken. Dina pengar portioneras då ut i mindre summor på flera låntagare och vid ett bortfall av en låntagare blir det endast en mindre förlust.

När behöver du dina pengar?

Du behöver veta när du kan tänka dig att behöva dina pengar igen. Att investera en summa som du klarar dig utan gör att du kan ta större risk med just det kapitalet. Du väljer själv hur länge du kan tänka dig låna ut dina pengar.

Kontouppgifter

Du är ansvarig för ditt konto och dina kontouppgifter samt att de inte hamnar i någon annans händer. Om någon frågar om dina uppgifter eller lösenord till BankID så ska du såklart inte lämna ut det. 

Men har ni insättningsgaranti?

Den statliga insättningsgarantin är reglerad av svensk lag och finns för att skydda människor mot att förlora tillgångar om en bank eller kreditinstitut skulle gå i konkurs. Både banker och kreditinstitut måste därför varje år betala in en avgift till en fond för att säkra upp till 100 000 euro av alla spararnas pengar. Denna avgift betalar egentligen du, antingen genom att knappt få någon ränta på dina besparingar eller genom höga låneräntor och avgifter.

Fonder och aktier skyddas inte av den statliga insättningsgarantin, inte heller peer-to-peer-lån. Hög avkastning och insättningsgaranti går väldigt sällan hand i hand just för att då hade avkastningen gått till avgifter.

Riskfyllt kanske du tänker – men genom att låna ut dina pengar till många olika sprider du risken, då bortfall av en enskild låntagare endast betyder en mindre förlust. Dessutom är räntan som låntagaren betalar baserad på risken för att låntagaren inte skall kunna betala tillbaka. Riskbaserad prissättning innebär att låntagaren väger upp den högre risken med en högre ränta.