Frågor och svar

om att låna ut.

Hur kommer jag igång med att investera?
  1. Skapa ett konto: Ange e-postadress och identifiera dig med e-legitimation.
  1. Sätt in önskat belopp till ditt investeringskonto.
  1. Välj investeringsmetod:

Manuell: Du väljer själv vilka lån du vill låna ut till.

Automatisk: Sätt dina villkor och så sprider systemet ditt insatta kapital efter dina önskemål.

Vad innebär manuell investering?

Du väljer själv lån på marknadsplatsen som du vill lånta ut till. Tänk på att du manuellt behöver gå in och återinvestera dina månatliga amorteringar och ränteutbetalningar för att fortsätta få avkastning på dina pengar.

Vad innebär automatisk investering?

Vid automatiserad utlåning anger du dina utlåningsvillkor och systemet matchar dina önskemål med de lån som kommer in i marknaden. Automatisk utlåning är tidsbesparande och återinvesterar din månatliga avkastning så du hela tiden fortsätter att få avkastning på dina pengar.

Vad är den minsta insättningen jag kan göra?

200:-

Vem får investera via LendLink?

– Fysisk privatperson fyllda 18 år.

– Professionell investerare.

– Företag.

För att registrera ett företagskonto behöver du först skapa ett konto som privatperson. I inloggat läge kan du sen registrera ett företagskonto.

Hur säkra är mina pengar?

När det kommer till säkerhet finns det tre aspekter av säkerhet.

Kreditbedömning – Vi vidtar nödvändiga åtgärder för att se till att alla låntagare är kreditvärdiga och gör en grundlig och omfattande kreditbedömning på alla som ansöker via LendLink. Självklart sker identifiering och verifiering via BankID.

Plattformen – Vi tar säkerhet på största allvar och plattformen är framtagen med den bästa tekniken vi kunde hitta på marknaden.

Din investering – Risken för bortfall ökar om du lånar ut för stor andel till en enskild låntagare. Genom att sprida ut pengarna på flera låntagare minskar risken. I plattformen har vi satt in en spärr som begränsar privatpersoner att låna ut mer än 10% av sin totala låneportfölj till en och samma låntagare. Som professionell investerare har du inga restriktioner. Läs mer om hur du kan göra investeringen säkrare.

Behöver jag betala skatt på min avkastning?

Ja, ränteintäkter är skattepliktig kapitalinkomst. För privatpersoner sköter systemet det automatiskt

Vilken ränta får jag?

Varje låntagares ränta är individuell och baserad på vår kreditbedömning. Din ränta som investerare kommer att variera beroende på de lån som du väljer att investera i.

Vi använder oss av riskbaserad prissättning, ju sämre kreditvärdighet en låntagare bedöms ha, desto större risk och högre ränta. Här kan du läsa mer om räntor och avgifter för dig som investerar.

Vad händer om LendLink går i konkurs?

Låneavtalet är emellan låntagarna och långivarna, vilket gör att lånekontraktet fortfarande är bindande mellan er.

Vad är LendLinks arvode?

LendLink tar en serviceavgift, en viss procent av räntan på varje utbetalning som görs till dig som långivare. Avgiften dras när låntagaren betalar ränta innan räntan skickas vidare till långivaren. På en toppnivå är avkastningen du får lika med den bruttoränta som betalas av låntagaren minus avgifter. Du får reda på LendLinks avgifter i förväg och du vet bruttoavkastningen.

Är mina pengar skyddade av den statliga insättningsgarantin?

Nej. Liksom andra investeringar i fonder och aktier inte skyddas av den statliga insättningsgarantin. Genom att låna ut dina pengar till många olika sprider du risken, då bortfall av en enskild låntagare endast medför en mindre förlust. Dessutom är räntan som låntagaren betalar baserad på risken för att låntagaren inte skall kunna betala tillbaka.

Kommer jag att veta vilka låntagarna är?

Nej, långivare och låntagare är alltid anonyma för varandra.

Kommer låntagarna veta vem jag är?

Nej, långivare och låntagare är alltid anonyma för varandra.

Vilka är riskerna?

Då peer-to-peer-lån innebär att människor lånar av andra människor innebär det en risk. Den primära risken i peer-to-peer-utlåning är att investerare inte kan få alla sina månatliga betalningar och räntebetalningar på grund av betalningsförsummelser. Läs mer om hur du kan minska dina risker och säkra din investering.

Hur bedömer LendLink kreditrisken hos låntagare?

Alla låneansökningar genomgår en grundlig bedömning för att kunna urskilja låntagarens kreditvärdighet. Även om vi inte kan avslöja alla detaljer i bedömningsprocessen, innehåller den faktorer för att kunna bedöma låntagarens förmåga att klara av lånets avbetalningsplan på månadsbasis.

Vad händer om en låntagare gör en försenad återbetalning?

Om låntagaren är sen med en inbetalning skickar vi ut påminnelser och det kan tillkomma förseningsavgifter, dröjsmålsränta och inkassoavgifter.

Vem går påminnelseavgiften till?

Precis som räntan går eventuella påminnelseavgifter till långivare minus LendLinks procent, som är samma procentsats som serviceavgiften.

Vad händer om en låntagare inte kan betala av på ett lån?

Utgångspunkten är att en låntagare ska betala tillbaka det ursprungliga lånet. Vid speciella omständigheter kan vi komma överens med låntagaren om en ny betalningsplan. I de fall som låntagaren inte betalar tillbaka går lånet vidare till inkasso och Kronofogden. Om LendLink bedömer att det trots inkassoåtgärder kommer bli svårt att återta lånet kan det säljas till tredje part. I de fall återförs så mycket som möjligt av ursprungsbeloppet till långivarna.

Vad händer om en låntagare betalar i förtid?

Det kan förekomma att vissa låntagare kommer att betala tillbaka sina lån i förtid. Utgången blir olika beroende på vilken investeringsmetod du har valt.

Vid manuellt läge behöver du själv gå in och återinvestera dina pengar för att fortsätta att få avkastning.

Har du automatmatchning kommer plattformen att återinvestera dina pengar automatiskt, förutsatt att det finns låntagare som matchar dina villkor, och du fortsätter att få avkastning på dina pengar.

Hur tar jag ut pengar från mitt konto?

På Mina sidor kan du ta ut dina pengar.

Kan jag sälja mina lån/investering?

Inte än men vi kommer snart att bygga ut vår plattform med den funktionen.

Kan jag vara både en låntagare och en investerare?

Ja.